ای صفای قلب زارم

  • 1 قطعه
  • 3:47 مدت زمان
  • 22 دریافت شده
سرود و همخوانی « ای صفای قلب زارم » توسط گروه سرود نسل ظهور خوانده و منتشر شده است
ای صفای قلب زارم
هر چه دارم از تو دارم
تا قیامت ای رضا جان سر زکویت برندارم
تا قیامت ای رضا جان سر زکویت برندارم

دلم پَر میکشد ، به سوی مشهدت
کبوتر میشود ، به دور گنبدت

رضا جانم رضا ، رضا جانم رضا
رضا جانم رضا ، رضا جانم رضا

تو رئوف و مهربانی ، یاور مستضعفانی
عالم آل نبی و ، قبله ی جویندگانی
عالم آل نبی و ، قبله ی جویندگانی

دلم سرمَست توست ، فقط پابَست توست
کلید مشکلات ، فقط در دست توست

رضا جانم رضا ، رضا جانم رضا
رضا جانم رضا ، رضا جانم رضا

السلام ای بهترینم
ای امام مهربانم
تو دعا کن تا همیشه
پای این مکتب بمانم

پر از شورِ جهان ، شده دلهای ما
همه آماده ایم ، بیا مهدی بیا

بیا مهدی بیا ، بیا مهدی بیا
بیا مهدی بیا ، بیا مهدی بیا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع