ستاره

  • 1 قطعه
  • 2:54 مدت زمان
  • 1663 دریافت شده
نگاه می کنم به شب
به تک تک ستاره ها
نگاه می کنم به شب
به تک تک ستاره ها
به سکه ی قشنگ ماه
که توی شب شده رها

یکی از آن ستاره ها
ستاره ی شب من است
همان که دور دور دور
همان که قد ارزن است
همان که شب دل مرا
پر از امید می کند
به صبح تازه می برد
مرا سپید می کند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع