دویدم

  • 1 قطعه
  • 1:29 مدت زمان
  • 720 دریافت شده
دویدم و دویدم
به یک درخت رسیدم
دویدم و دویدم
به یک درخت رسیدم
درخته کوچولو بود
اسمش چه بود؟ هلو بود
نه برگ نه گل نه میوه
نه شاخه داشت نه ریشه
درخت بدون اینها
چه جوری دیده می‌شه؟
درخت توی هسته بود
هسته درش بسته بود
هسته تو باغ وا می‌شه
درختی زیبا می‌شه
میوه‌ش مال ما می‌شه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع