بهار

  • 1 قطعه
  • 2:27 مدت زمان
  • 63 دریافت شده
بهار دست می کشه
روی پر پرنده ها
بهار دست می کشه
روی پر پرنده ها
چلچله رو ناز می کنه
چلچله چهچهه می زنه
از خوشی پرواز می کنه
رو شاخه ها ربین گلا می گرده تا
پیله رو پیدا بکنه
می گرده دنبال اون
تا پیله رو وا بکنه
پروانه هم تا که پیله اش وا می شه
صاحب این بال های زیبا می شه...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع