تولدت مبارک

  • 1 قطعه
  • 3:45 مدت زمان
  • 3233 دریافت شده
جشن تولدم شده دوباره
خدای من وای که چه کیفی داره
جشن تولدم شده دوباره
خدای من وای که چه کیفی داره
توی دلم پر شده برف شادی
توی چشام برق می زنه ستاره

می خوام که امروز بپوشم
لباسای قشنگ قشنگ
جورابای سفید دارم
با یه کلاه رنگارنگ

حموم می رم تمیز می شم
حسابی شامپو می زنم
موهاو شونه می کنم
یه عطر خوشبومی زنم ...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع