قدرت خداوند

  • 1 قطعه
  • 2:46 مدت زمان
  • 120 دریافت شده
گنجشک ناز کوچک
پرواز از که آموخت ؟
پرواز از که آموخت ؟
آن بلبل خوش آواز
آواز از که آموخت ؟
آواز از که آموخت ؟
گنجشک ناز کوچک
پرواز از که آموخت ؟
پرواز از که آموخت ؟
آن بلبل خوش آواز
آواز از که آموخت ؟
آواز از که آموخت ؟
آن ابر را که آورد ؟
باران چگونه بارید ؟
کی بود ماه را صدا کرد ؟
وقتی که رفت خورشید
در ذهن کوچکم بود
صد پرسش و معمّا
تا گفت در جوابم
آموزگار دانا
خورشید و ابر و بارون
پرواز و ماه و لبخند
هریک نشانه ای است
از قدرت خداوند
هریک نشانه ای است
از قدرت خداوند
خورشید و ابر و بارون
پرواز و ماه و لبخند
هریک نشانه ای است
از قدرت خداوند
هریک نشانه ای است
از قدرت خداوند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع