مژده پاییز

  • 1 قطعه
  • 1:59 مدت زمان
  • 57 دریافت شده
ابر آب بود
روان گشته و جاری شده هر سو
باد روح بود
کشد زوزه به پا کرده هیاهو
ابر آب بود
روان گشته و جاری شده هر سو
باد روح بود
کشد زوزه به پا کرده هیاهو
برگ سرخ و زرد
کشیده به زمین چادر رنگی
خاک خیس و سرد
زمین رفته به خوابی خوش و سنگین
آب، باد، خاک
بیارند همه مژده که پاییز رسیده
طبیعت همه جا نقش دل انگیز کشیده
بیارند همه مژده که پاییز رسیده
طبیعت همه جا نقش دل انگیز کشیده

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع