گُل های لبخند

  • 1 قطعه
  • 1:48 مدت زمان
  • 338 دریافت شده
ای کودکان، ای کودکان، آمد بهاران
خورشیدِ شادی سر زده از خاک ایران
روییده بر لب های ما گل های لبخند...
ای کودکان، ای کودکان، آمد بهاران
خورشیدِ شادی سر زده از خاک ایران
روییده بر لب های ما گل های لبخند
اکنون بیا با ما بگو شکر خداوند
کاخ ستم شد زیر و رو از خون گل ها
آمد زمانِ خُرّمِ پیروزی ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع