ای مدرسه سلام

  • 1 قطعه
  • 2:15 مدت زمان
  • 153 دریافت شده
خورشید مهربان
تابیده روی بام
صبحی دگر شده
ای مدرسه سلام
خورشید مهربان
تابیده روی بام
صبحی دگر شده
ای مدرسه سلام
صف بسته ایم همه
آماده در حیاط
شاداب و خنده رو
با شور و با نشاط
نام خدای خوب
آغاز کار ماست
هوش و توان ما
از یاری خداست
با کوشش و تلاش
ای بچه زرنگ
توی کلاس درس
با تنبلی بجنگ

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع