لالایی

  • 1 قطعه
  • 6:03 مدت زمان
  • 873 دریافت شده
شب شده باز عزیزم
دوباره وقت خوابه
لا لا لا لایی
شب شده باز عزیزم
دوباره وقت خوابه
مهتاب خانوم با خنده
از آسمون می تابه ...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع