لالایی

  • 1 قطعه
  • 6:03 مدت زمان
  • 95 دریافت شده
شب شده باز عزیزم
دوباره وقت خوابه
لا لا لا لایی
شب شده باز عزیزم
دوباره وقت خوابه
مهتاب خانوم با خنده
از آسمون می تابه ...

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع