پرچم من

  • 1 قطعه
  • 3:08 مدت زمان
  • 61 دریافت شده
ای پرچم من پاک و سفیدی
ای پرچم من پاک و سفیدی
بر بام ایران زیبا دمیدی
بر بام ایران زیبا دمیدی

داری نشان از صدها پرستو
با لاله های خوشرنگ و خوشبو
نام خدا را در سینه داری
یک قلب سبز و بی کینه داری

نام خدا را در سینه داری
یک قلب سبز و بی کینه داری
درسینه تو قلب سفیدیست
نامهربانی در قلب تو نیست
سرخی سفیدی سبزی بهاری
با نام الله پر افتخاری
با رنگ سرخت تیری بسازم
بر قلب دشمن محکم بتازم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع