پگاه پیروزی

  • 1 قطعه
  • 3:52 مدت زمان
  • 26 دریافت شده
در پگاه پیروزی سرزد از افق خورشید
در بهار بهمن ماه نور ایزدی تابید
قاصد سحر آمد با ترانه شادی
از دل زمین جوشید بانگ سرخ آزادی

از خروش یاران شد کاخ دشمنان ویران
از ستم رهایی یافت خاک قدسی ایران
از خروش یاران شد کاخ دشمنان ویران
از ستم رهایی یافت خاک قدسی ایران
در مقابل رگبار خشم و کینه و فریاد
سینه را سپرکردندر برابر بیداد
در مقابل رگبار خشم و کینه و فریاد
سینه را سپرکردندر برابر بیداد
شاهدان خونین بال پر زدند و کوچیدند
شربت شهادت را عاشقانه نوشیدند
شاهدان خونین بال پر زدند و کوچیدند
شربت شهادت را عاشقانه نوشیدند
پرتو ولایت بود بر چراغ راه آن روز
در پناه این خورشید انقلاب شد پیروز
پرتو ولایت بود بر چراغ راه آن روز
در پناه این خورشید انقلاب شد پیروز


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع