بسیجی

  • 1 قطعه
  • 2:33 مدت زمان
  • 41 دریافت شده
بسیجی استوار و با صلابت
بسیجی مرد وصبر استقامت
مثل کوه سرخت و محکم
نداره ترسی از سیل دمادم
بسیجی استوار و با صلابت
بسیجی مرد وصبر استقامت
مثل کوه سرخت و محکم
نداره ترسی از سیل دمادم
پر بار و ریشه داره همیشه پایداره
تا اوج قله میره پایان نمی پذیره
بسیجی استوار و با صلابت
بسیجی مرد وصبر استقامت
مثل کوه سرخت و محکم
نداره ترسی از سیل دمادم
پر بار و ریشه داره همیشه پایداره
تا اوج قله میره پایان نمی پذیره

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع