بینوایان

  • 1 قطعه
  • 4:32 مدت زمان
  • 248 دریافت شده
بینوایان رمانی نوشتهٔ ویکتور هوگو، نویسندهٔ سرشناس فرانسوی ست. این کتاب اولین بار در سال 1862 منتشر شده و یکی از بزرگترین رمان‌های قرن 19 است.
ماجرای رمان با داستان زندگی مسیو بی‌ین وُنو میری‌یل، اسقف شهر دینی آغاز می‌شود. پیرمرد 75 ساله‌ای که ویکتور هوگو در وصف مهربانی و خوبی‌های او تقریبا 100 صفحه‌ای می‌نویسد. این اسقف به هر طریقی به افراد بینوا کمک می‌کند، دستمزدی که از دولت می‌گیرد، پول مراسم‌ها و حتی خانه خود را نیز وقف فقرا می‌کند.
در ادامه ژان والژان وارد داستان می‌شود. کسی که برای سیر کردن شکم بچه‌های خواهرش دست به دزدی می‌زند. او فقط یک قرص نان می‌دزد اما به 5 سال زندان محکوم می‌شود. در زندان براثر اتفاقات و شرایط مختلف 4 بار تلاش می‌کند که فرار کند اما هر بار دستگیر می‌شود و به مدت محکومیتش افزوده می‌شود. نهایتا ژان والژان 19 سال را در زندان سپری می‌کند.
پس از 19 سال از زندان آزاد می‌شود. اما این تازه شروع بدبختی‌های اوست. هنگام آزادی برگه زردی به او می‌دهند که نشان دهنده این است که او یک مجرم است که به تازگی از زندان آزاد شده است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع