کی بود کی بود؟

  • 1 قطعه
  • 2:43 مدت زمان
  • 40 دریافت شده
کی بود کی بود که پرسید
تو چشماتون چی دارید
صدتا ستاره داریم
ابر بهاره داریم
با چشمامون شهرو چراغون می‌کنیم
دنیا رو ما ستاره بارون می‌کنیم
کی بود کی بود که پرسید
رو لبهاتون چی دارید؟
شکوفه‌های فریاد، شعار جنگ و جهاد
شکوفه وا می‌شه روی لبهامون
پر از عطر شکوفه می‌شه دنیامون
کی بود کی بود که پرسید
تو دلهاتون چی دارید
محبت خدا رو، کینه دشمنا رو
دلهای ما آئینه عشق خداست
امید پیروزی تو دلهای ماست
کی بود کی بود که خندید
احوال ما رو پرسید
بیا که دوست مایی، هر کی و هر کجایی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع