ترانه های عمو فیتیله ای ها

  • 1 قطعه
  • 2:31 مدت زمان
  • 89 دریافت شده
ای خدا رحمان تویی چاره و درمان تویی
مهربانی مهربان ای پناه بی کسان
نام تو، یاد تو، راه تو آرام جان
ای خدا رحمان تویی چاره و درمان تویی
مهربانی مهربان ای پناه بی کسان
نام تو، یاد تو، راه تو آرام جان
هرچه هست از آن توست
ما همه فرمانبریم
بر همه روزی رسان ای خداوند کریم
بی کسان را کس تویی بی پناهان را پناه
اوب و آخر تویی ما همه گم کرده راه
اشک مظلومان ببین غصه های کودکان
ظلم را نابود کن منجی حق را رسان
ای خدا رحمان تویی چاره و درمان تویی
مهربانی مهربان ای پناه بی کسان
نام تو، یاد تو، راه تو آرام جان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع