وضو

  • 1 قطعه
  • 3:31 مدت زمان
  • 21 دریافت شده
سرود کودکانه «وضو»تقدیم به کودکان ایران وقتی که می خواهی بخوانی نماز
در وا کنی برای ذکر او باز
دوری کن از خطا و اشتباه
وضو بگیر و تن بشوی از گناه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع