نماز

  • 1 قطعه
  • 2:47 مدت زمان
  • 36 دریافت شده
سرود کودکانه «نماز»
نماز با شکوه مثل پرواز / نماز بیکرانه مثل دریاست / نماز لحظه شکفتن توست / نماز لحظه صمیمیت هاست)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع