قاصد بهار و گل

  • 1 قطعه
  • 3:08 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
یار مهربان، کتاب؛ مثل آسمان، کتاب؛ گنج ناگشوده ای، پیش رویمان کتاب؛ هدیه ای گران بها، بین دوستان کتاب؛ همدم همیشه، کودک و جوان کتاب
سرود زیبا و آموزنده «قاصد بهار و گل» تقدیم به کودکان سربلند ایران زمین(یار مهربان، کتاب؛ مثل آسمان، کتاب؛ گنج ناگشوده ای، پیش رویمان کتاب؛ هدیه ای گران بها، بین دوستان کتاب؛ همدم همیشه، کودک و جوان کتاب؛ با تمام کوچکی، هست یک جهان کتاب؛ با تو حرف می زند، خوب و خوش بیان کتاب؛ قاصد بهار و گل، در دل خزان کتاب، شعر خوب دوستی، یار مهربان کتاب)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع