ترانه های عموپورنگ «نونوایی محله»

  • 1 قطعه
  • 1:32 مدت زمان
  • 3130 دریافت شده
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
چوبو بیار ، نونو درار
یواش یواش ، رومیز بذار


آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
چوبو بیار ، نونو درار
یواش یواش ، رومیز بذار
این نونا برکت خداست هدیه به سفره شماست
گندم و آرد خمیر نون بذار تو سفره نوش جون
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
نونواییامون خلوته ، چون همه چی به نوبته
ساده داریم و خاشخاشی ، هرچی تو دوست داشته باشی
نونو باید تازه خرید همیشه اندازه خرید
نونو باید تازه خرید همیشه اندازه خرید
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره
آی دلم به تنوره ، وای دلم چه صبوره


«نونوایی محله» از ترانه های عموپورنگ است که از سیما پخش شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع