کتاب قصه ام کو

  • 1 قطعه
  • 2:55 مدت زمان
  • 14 دریافت شده
کتاب قصه ام کو؟ / همان که عکس گل داشت / همان که روی جلدش / دو گربه تپل داشت
شعر زیبای کودکانه «کتاب قصه ام کو» برای بچه های عزیز و خوب «کتاب قصه ام کو؟ / همان که عکس گل داشت / همان که روی جلدش / دو گربه تپل داشت / کنار گربه ها بود / دو جوجه طلایی / کتاب قصه من بگو کجایی؟»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع