شادی دیگران

  • 1 قطعه
  • 3:27 مدت زمان
  • 37 دریافت شده
خنده اگر به روی لب، همیشه سایبان شود / پنجره گشوده ای، به روی آسمان شود
شعر کودکانه با نام «شادی دیگران» تقدیم به شما بچه های خوب «خنده اگر به روی لب، همیشه سایبان شود / پنجره گشوده ای، به روی آسمان شود»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع