خانه پدربزرگ

  • 1 قطعه
  • 2:54 مدت زمان
  • 20 دریافت شده
ترانه درمورد پدربزرگ مهربان

خانه‌ی پدربزرگ
آشیان خنده‌هاست
سقف چوبی‌اش هنوز
لانه‌ی پرنده‌هاست
خانه‌ی پدربزرگ
باغ ما بهشت ماست
سبزی حیاط آن
رنگ سرنوشت ماست
خانه‌ای پر از خدا
در صدای یاکریم
چهره‌ی پدربزرگ
سبز مانده در دلم
چهره‌ای اگرچه پیر
مانده در مقابلم
شب مسیر رفتنم
کوچه‌های روشن است
خانه‌ی پدربزرگ
خواب هر شب من است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع