کلاغ و ماهی

  • 2 قطعه
  • 2:08 مدت زمان
  • 14 دریافت شده
ترانه درمورد کلاغ و ماهی
کلاغه اومد لب حوض
نوکش رو بست و وا کرد
ماهی سرخ ما رو
از توی آب صدا کرد
ماهی اومد روی آب
کلاغه غار و غار کرد
ماهی شنید صداشو
ترسید و زود فرار کرد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع