پلنگ خال خالی بود

  • 2 قطعه
  • 1:38 مدت زمان
  • 16 دریافت شده
ترانه درمورد پلنگ زیبا و بی‌کلام همین ترانه
دویدم و دویدم
به یک پلنگ رسیدم
پلنگه رو زمین بود
انگار که در کمین بود
دست کشیدم به موهاش
گفتم به اون آروم باش
موی تنش نرم بود
دست که زدم گرم بود
پنجه نزد به دستم
رو پشت اون نشستم
پلنگه خال خالی بود
نقش روی قالی بود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع