حیوانات

  • 1 قطعه
  • 3:12 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
بچه‌های عزیز، این شعر که در کتاب فارسی سال 1322 چاپ شده بود، چند حیوان را معرفی می‌‌کند.
سگ
این سگ که بُوَد رفیق چوپان
همراه شود به گوسفندان
گرگی اگر از کمین درآید
تا از گله طعمه‌ای رباید
عوعو کند و شبان بخواند
تا از گله گرگ را براند

گاو
با یاری گاو، برزگرها
کاوند و کَنند دشت و درها
از گاو چو زاد، شیر گیرند
وز‌ آن، کره و پنیر گیرند
گاو است اگرچه رام و هموار
شاخَت زند، ار کنیش آزار

خر
خر جانوری بود بی‌آزار
آماده برای بردن بار
چون نرم بود به راهواری
گویند بود خرِ سواری
نام دگرش درازگوش است
نام دگرش درازگوش است

اسب
اسب است که مرکب‌ِ سواری‌ست
حیوان نجیب و هوشیاری‌ست
یابو بود اسب آب‌ بشکه
وان اسب که می‌کشد درشکه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع