شهر قشنگ ماهیان

  • 1 قطعه
  • 2:14 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
شعری برای شهر ماهی‌‌‌ها.
در زیر دریا ماهیان
هستند درحال شنا

زرد و سیاه و سرخ و سبز
هستند با هم آشنا

شهر قشنگ ماهیان
دنیای زیر آبهاست

دنیای دریاها فقط
یک قطره از لطف خداست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع