کوچه های تعطیلی

  • 1 قطعه
  • 2:17 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
یک شعر تابستانی با کوچه‌‌های گرم و روشنش.
تاب و تاب و تابستان
گرم و روشن و تابان

رنگ و رنگ و رنگارنگ
دامن زمین خوش‌‌رنگ

چشم آسمان آبی
آفتاب و مهتابی

بال‌‌ها پر از پرواز
کوچه‌‌ها پر از آواز

بازی درخت و باد
بادبادکی آزاد

کوچه‌‌های تعطیلی
خنده‌‌های آجیلی

چشم مدرسه خواب است
ماه مهر بی ‌‌تاب است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع