برگ های رنگارنگ

  • 1 قطعه
  • 2:17 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
شعری کودکانه در وصف فصل پاییز، حال‌وهوای برگ‌‌ریزان و راه مدرسه و بازی بچه‌ها... .
برگ‌‌‌های رنگارنگ
زرد و قرمز و قشنگ

فرش کوچه‌‌‌های خیس
قالی هزاررنگ

رقص شاد ابرها
توی جشن آسمان

چترها به دست باد
رعدوبرق ناگهان

روی شاخه‌‌های تر
بازی نسیم و برگ

می‌‌زند به پنجره
تق تتق تتق تگرگ

توی راه مدرسه
حرف و شعر و خنده است

تا حیاط مدرسه
قلب من پرنده است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع