مادربزرگ خوبم

  • 1 قطعه
  • 2:15 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
شعری کودکانه از زبان یک کودک که قصه‌های مادربزرگ را دوست دارد و از او می‌خواهد بازهم برایش قصه تعریف کند.
آی قصه قصه قصه
نون و پنیر و پسته
مادربزرگ خوبم
کنار من نشسته

موی سرش مثل برف
سفید و نقره رنگه
لپ‌های مادربزرگ
گل‌گلی و قشنگه

عینک او همیشه
سواره روی بینی
شیشه‌ی عینکش هست
بزرگ و ذره‌بینی

وقتی که مادربزرگ
قصه برام می‌‌خونه
خونه‌ی کوچک ما
مثل بهشت می‌مونه

آی قصه قصه قصه
نون و پنیر و پسته
مادربزرگ برایم
قصه بگو یه قصه

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:15
    يك شعر كودكانه از زبان يك كودك كه قصه هاي مادربزرگ را دوست دارد و از او ميخواهد باز هم از قصه هاي قشنگش تعريف كند

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع