بادبادکم

  • 2 قطعه
  • 1:50 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
ترانه درمورد بادبادک و بی‌کلام همین ترانه
چند تا حصیر چوبی
با کاغذای رنگی
تو دستای من شدن
بادبادک قشنگی
کاغذ و چسب و قیچی
دست زدن و خندیدن
گوشواره‌های رنگیش
دنبال هم دویدن
وقتی رسید به گوشم
صدای هوهوی باد
با خوشحالی پریدم
زدم با شادی فریاد
رو صفحه‌ی سفیدش
یه ساحل دریا بود
تو آسمون آبی
می‌رقصید و زیبا بود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع