باز باران

  • 1 قطعه
  • 3:30 مدت زمان
  • 12 دریافت شده
ترانه درمورد باران
باز باران با ترانه
با گهرهای فراوان
می‌خورد بر بام خانه
یادم ارد روز باران
گردش یک روز دیرین
خوب و شیرین
توی جنگل‌های گیلان
با دو پای کودکانه
می‌دویدم هم‌چو آهو
می‌پریدم از سر جو
دور می‌گشتم زخانه
می‌شنیدم از پرنده
از لب باد وزنده
رازهای زندگانی
هرچه می‌دیدم در آنجا بود زیبا
سبزه در زیر درختان
رفته رفته گشت دریا
توی این دریای جوشان
جنگل وارونه پیدا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع