خدای بزرگ

  • 1 قطعه
  • 3:10 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
بچه‌‌‌ها! خدا همه‌جا و در همه چیز هست. یه شعر درباره‌ی خدای بزرگ بشنوید.
به نام خدای بزرگ
که پروانه را آفرید
به روی دو تا بال او
خط و خال زیبا کشید

به نام خدایی که او
به خورشید گفته بتاب
گل و سبزه را ناز کن
زمین را پر از آفتاب

خدایی که با دست او
لب غنچه‌ها باز شد
نوک زرد بلبل از او
پر از شعر و آواز شد

خدایی که پرواز را
به گنجشک آموخته
لباسی هم از جنس پر
برای تنش دوخته

خدایی که با یاد او
دلم می‌شود مهربان
خدایی که در هر کجاست
زمین، توی دل، آسمان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

دسترسی سریع