دویدم و دویدم

  • 1 قطعه
  • 1:29 مدت زمان
  • 31 دریافت شده
ترانه در وصف طبیعت
دویدم و دویدم
به سبزه‌ها رسیدم
رو فرش سبز سبزه
گل قشنگی دیدم
کنار گل نشستم
نفس‌زنان و خسته
دیدم که روی آن گل
شاپرکی نشسته
سفید و سرخ و آبی
دو بال رنگارنگ داشت
لطیف‌تر از پر گل
دو شاخک قشنگ داشت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع