باغ میهن

  • 1 قطعه
  • 3:04 مدت زمان
  • 277 دریافت شده
وقتی که با هم در کوچه هامان، فریاد کردیم
خورشیدمان را، از سینه ی شب آزاد کردیم
وقتی نوشتیم بر روی دیوار، نام وطن را
رویید و رویید این جا و آن جا، گُل های زیبا...
وقتی که با هم در کوچه هامان، فریاد کردیم
خورشیدمان را، از سینه ی شب آزاد کردیم
وقتی نوشتیم بر روی دیوار، نام وطن را
رویید و رویید این جا و آن جا، گُل های زیبا
وقتی که رویید در خانه خانه، گُل های بهمن
پروانه ها هم پرواز کردند در باغ میهن
وقتی نوشتیم بر روی دیوار، نام وطن را
رویید و رویید این جا و آن جا، گُل های زیبا
وقتی که با هم در کوچه هامان، فریاد کردیم
خورشیدمان را، از سینه ی شب آزاد کردیم
وقتی نوشتیم بر روی دیوار، نام وطن را
رویید و رویید این جا و آن جا، گُل های زیبا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع