عینک بابابزرگ

  • 1 قطعه
  • 2:09 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
من با بابابزرگم باغبونی می‌کنم. شما چطور؟
عینک دسته‌قهوه‌ای
اونجا کنار تاقچه بود
پدربزرگ خوب من
خودش کنار باغچه بود

گفت: پسرم عینکمو
بیار که خیلی کار دارم
این گلای بنفشه رو
باید تو باغچه بکارم

بابابزرگ بیلچه رو زود
می‌ده به دستم‌ و می‌گه:
بفرما نوبت تو شد
از حالا باغبونی دیگه

منم می‌رم با خوشحالی
تو باغچه تا گل بکارم
اما یه‌هو دمپاییم‌و
توی گلا جا می‌ذارم

بابابزرگ می‌خنده و
تموم گل‌ها وا می‌شن
هرچی گل بنفشه هست
تو باغچه‌ی ما جا می‌شن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع