مثل پرنده

  • 1 قطعه
  • 1:56 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
گاهی دلم می‌خواد برم همون‌جا که بابام رفته. اون بالا بالاها. اونجایی که پر از ستاره است.
هر شب که تنها می‌شم
می‌رم کنار ایوون

به ماه نگاه می‌کنم
می‌گم خدا خداجون

منم از اینجا برم
برم برم اون دورا

همون جا که می‌خندن
ستاره‌های زیبا

من می‌دونم که بابا
پیش ستاره‌ها رفت

پرنده‌ی امیدم
پر زد و تا خدا رفت

آهنگ ها

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع