ماشینمون

  • 1 قطعه
  • 1:49 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
من می‌خوام به آقاجونم کمک کنم.
یه فرقونه ماشینمون
راننده‌ش هست آقاجون
مسافرش؟ تنها منم
دلم می‌خواد بوق بزنم

ماشینمون خوبه ولی
نه بوق داره نه صندلی

داریم می‌ریم یواش یواش
تو باغ سیب یواش باهاش
می‌خوام تو باغ سیب بکنم
به آقاجون کمک کنم

این شعر از کتاب «سفر به گیلان» انتخاب شده. این کتاب رو انتشارات نوشته منتشر کرده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع