فصل تازه

  • 1 قطعه
  • 3:45 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
سرود به مناسبت انتخابات
فرصت ما رسیده
نوبت اتحاده
همدلیم و پر شور
موعد انتخابه
ای سربلندی تو
ای عزت و هدفم
رای میدهم به نامت
امید وطنم

حبک فی القلوب
یا وطنی یا ایران
یا مقتدر، الیک
نختارُ ذات الایمان

بین ما یه قراره
یک صدا و یه رنگ
رای من رای تو
و یه انتخاب قشنگ
تو تمام منی
تو اقتدار منی
هرچه دارم از تو و
تو انتخاب منی

وِنه که هم صدا بَویم
تا عشق زنده بَمونه
تِمامِ دِنیا نِواشه
ایرونی جاوِدونه

دشمن بیزه باتا بیلمز
هدفینه چاتا بیلمز
صاندیق باشین آلاریق بیز
راییمیزی سالاریق بیز

بین ما یه قراره
یک صدا و یه رنگ
رای من رای تو
و یه انتخاب قشنگ

تو تمام منی
تو اقتدار منی
هرچه دارم از تو
و تو انتخاب منی

شیرون روزگاریم
جور گل بهاریم
با هوش وسردیارم
ایرون و لر تباریم

افتو نشین واریم
خوش خلق و تکسوواریم
سی انتخاو بهدر
بایت که گل بکاریم

بین ما یه قراره
یک صدا و یه رنگ
ورای من رای تو
و یه انتخاب قشنگ

تو تمام منی
تو اقتدار منی
هرچه دارم از تو
و تو انتخاب منی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:45

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع