تا پای جان برای ایران

  • 1 قطعه
  • 3:42 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
سرود تا پای جان برای ایران به مناسبت انتخابات تهیه و تولید شده است.
مثل کوهیم با اراده
وقتی با هم باشیم دلها شاده
مرد و زن باز
یک صدا تا پای جان برای ایران، ایستاده
پای پرچم
تا همیشه سبز می مونه دلامون
آروم آروم میشه آسون سختی هامون
پر میشه باز این صدامون از خزر تا قلب کارونای همه هستی من ایرانم ایران
تا ابد تا پای جان میخوانم ایران
پرچمِ سرخ و سفید و سبزِ پاکت
بوسه باران میکنم ایرانم ایران
سر و جانم ایران
بر فرازِ قله های افتخاریم
عاشقِ اللّه روی این مدالیم
ما یه دست واحدیم تا روز آخر
از پریدن تا افق ترسی نداریم
پر و بالم ایران
یه ایران یه پرچم یه خاک و یه ملت
یه قلب و یه سینه میکوبه به غیرت
یه خونِ شهید و یه راه و یه عزت
میره بالا پرچم ایران همیشه
این وطن خالی ز تختی ها نمیشه
هم صدا با هم پر از فریاد و شوریم
عشقِ ایران توی قلبم کرده ریشه
ما با هم یه رنگیم
سرفراز و سربلند از این دیاریم
همچو آرش پر توان و استواریم
مثل سروِ ایستاده تا به آخر
ما به آینده به هم امیدواریم
ما با هم یه کوهیم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع