اگر خواهی که بر ریشت نخندند، بفرما تا خرت محکم ببندند

  • 1 قطعه
  • 5:26 مدت زمان
  • 681 دریافت شده
ضرب المثل«اگر خواهی که بر ریشت نخندند، بفرما تا خرت محکم ببندند» برای هشدار دادن به دیگران استفاده می شه تا حساب نتیجه کار رو پیش از انجام اون بکُنند و با برنامه ریزی و محکم کاری، جلوی رسوایی و بی آبرویی را بگیرند. این مثل داستانی داره.
«ضرب‌ المثل» سخن کوتاه و مشهوری است که به مفهومی عبرت‌ آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره می‌ کند و جای توضیح بیشتر را می‌ گیرد. در برنامه «یک داستان، یک ضرب‌ المثل» به بررسی این قصه‌ های پندآموز می‌ پردازیم. از جمله هزاران ضرب‌ المثل فارسی و ایرانی می‌ توانیم به ضرب‌ المثل «اگر خواهی که بر ریشت نخندند، بفرما تا خرت محکم ببندند» اشاره کنیم. این مثل داستانی دارد.
پیرمردی که ریش بلندی داشت، سوار بر خرش به بازار شلوغی رسید. پیرمرد از خرش پیاده شد و بدون اینکه او را ببندد، به دنبال کارش رفت. وقتی کارش تمام شد، برگشت که سوار خرش شود اما....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی
دسترسی سریع