اگه کوری چرا توی چاه خرم آباد نیفتادی؟

  • 1 قطعه
  • 6:34 مدت زمان
  • 746 دریافت شده
وقتی گنهکاری برای فرار از مجازات خودش رو به نادانی بزنه و دلایل بی اساس بیاره از ضرب المثل «اگه کوری چرا توی چاه خرم آباد نیفتادی» باش استفاده می شه. این مثل داستانی داره.
«ضرب‌ المثل» سخن کوتاه و مشهوری است که به مفهومی عبرت‌ آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره می‌ کند و جای توضیح بیشتر را می‌ گیرد. در برنامه «یک داستان، یک ضرب‌ المثل» به بررسی این قصه‌ های پندآموز می‌ پردازیم. از جمله هزاران ضرب‌ المثل فارسی و ایرانی می‌ توانیم به ضرب‌ المثل «اگه کوری چرا توی چاه خرم آباد نیفتادی» اشاره کنیم. این مثل داستانی دارد.
کشاورزان روستای خرم آباد، گندم هایشان را بعد از دِرو، خرمن کردند و پوشال هایشان را که سبک بودند به باد دادند تا گندم ها را به خانه ببرند. در اطراف خرمن گاه چند چاه بود که کشاورزان زمین هایشان را با آب آن چاه ها آبیاری می کردند. شب که شد دزدی آمد و مشغول پُر کردن گونی های گندم کشاورزان شد....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع