لی لی لی لی حوضک

  • 1 قطعه
  • 4:58 مدت زمان
  • 377 دریافت شده
لی‌لی، لی‌لی حوضک
گنجیشکه اومد آب بخوره، افتاد تو حوضک
لی‌لی، لی‌لی حوضک
گنجیشکه اومد آب بخوره، افتاد تو حوضک
این یکی درش اورد
این یکی آبش داد
این یکی نونش داد
این یکی گفت: کی هلش داد؟
این یکی گفت: منِ منِ کله گنده ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع