ماهی و دریا

  • 1 قطعه
  • 6:48 مدت زمان
  • 157 دریافت شده
بازی ماهی و دریا، یک بازی گروهی واقعی_تخیلی است.
یکی از بازیکن‌ها که قدبلندتر و بزرگ تر از بقیه است، به عنوان کوسه ماهی انتخاب می شود. این فرد باید وسط زمین مربعی شکل بنشیند. بقیه ی بازیکن ها که بیست نفرند، به چهار گروه پنج نفره تقسیم می شوند و در چهار گوشه ی زمین می ایستند.
زمین بازی به عنوان دریا در نظر گرفته می شود و اعضا هر گروه که در چهار گوشه‌ی زمین هستند، نقش ماهی‌ها را دارند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع