زود قضاوت نکنیم

  • 1 قطعه
  • 15:19 مدت زمان
  • 489 دریافت شده
در این جٌنگ کودکانه، گفت و گو، سرود، شعر بهاری، داستان کهن و لطیفه می شنوید.
مورچه ی بالدار رفته بود تا در هوای خوب گردش کند و دانه جمع کند. مورچه ی سیاه هم می خواست گردش کند. او هم می خواست دانه جمع کند ولی جایی برای انبار کردن دانه ها نداشت ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع