پرنیا می خواد بدونه نماز جمعه چه احکامی داره؟

  • 1 قطعه
  • 14:03 مدت زمان
  • 52 دریافت شده
نماز جمعه دو رکعته و جاى نماز ظهر رو مى گیره. دو خطبه اى که قبل از نماز جمعه خونده مى شه، در حقیقت به جاى دو رکعت دیگه محسوب مى شه. نماز جمعه، همانند نماز صبحه و مستحبه حمد و سوره رو در اون بلند بخونن....
این بار پرنیا درباره نماز جمعه از مامان جون سوال می پرسه. پرنیا چندین بار با مامان جون به نماز جمعه رفته ولی الان دلش می خواد بیشتر درباره نماز جمعه و خطبه هایی که قبل از ادای این نماز گفته می شه، بدونه. مامان جون هم باحوصله سعی می کنه به همه سوال های پرنیا جواب بده....

صداها

اطلاعات تکمیلی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع