کودکان مسوولیت پذیر و خلاق

  • 1 قطعه
  • 24:55 مدت زمان
  • 279 دریافت شده
بدون شک یکی از موثرترین دوران زندگی آدمی، دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. اما هزاران کودک به رغم میل باطنی و به علت فقر خانواده، در چرخه ی زودرس کار و تلاش جانفرسا قرار می گیرند.
برنامه ی کارآفرینان کوچک که در سال 1393 از رادیو اقتصاد پخش شده است، با حضور کارشناسان زبده سعی در شکل گیری فرهنگ مناسب جهت ایجاد خلاقیت و کارآفرینی از دوران کودکی در کودکان را دارد. امروزه این حقیقت انکار ناپذیر به اثبات رسیده که کودکان در سنین پایین فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند؛ بلکه این توجه باید همه ی ابعاد وجودی آن ها را که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است، در برگیرد. این ابعاد عوامل تعیین کننده ی یک انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری شده و شکل می گیرند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع