رعایت نظم دربازی های گروهی

  • 1 قطعه
  • 3:03 مدت زمان
  • 368 دریافت شده
تیم مورچه جان توی مسابقه باخته و مورچه جان حسابی از دست مورچه ریزه عصبانیه که نظم رو رعایت نکرده و با دیر اومدنش باعث باخت تیم شده.
خانم سروش در این برنامه از ماجراهای فیل و مورچه، د رمورد رعایت نظم و قوانین گروه صحبت می کند. برد حاصل تلاش گروهی و تمرین های مستمر و همیشگی است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع