خدا چه مهربونه

  • 1 قطعه
  • 14:36 مدت زمان
  • 247 دریافت شده
محمد داشت به آسمان نگاه می کرد که یک گنجشک دید که داشت با غذا با لانه می رفت.
محمد وقتی دقت کرد دید که یک جوجه گنجشک توی لانه بود.
مادر محمد کوچولو پسرش را دید و به او لبخند زد چون محمد جوجه ها را دوست داشت ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    خیلی خوب
دسترسی سریع