دعوا نکنیم ... گفت و گو کنیم!

 • 1 قطعه
 • 5:46 مدت زمان
 • 108 دریافت شده
دو تا گرگ در کنار هم خوب و خوش زندگی می کردن. تا این که یه روز یکی از اونا یه دایره دور خودش کشید و گفت: این زمین منه. تو نباید پاتو اینجا بذاری.
اون یکی گرگ هم یه دایره دور خودش کشید و گفت: این زمین هم مال منه. تو نباید پاتو توی زمین من بذاری.
اما یه مشکلی این وسط وجود داشت ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💗❤💗💗❤❤❤❤❤❤❤❤🧡❤❤❤❤🧡❤❤💗❤❤❤❤❤
 • کاربر مهمان
  آشغال بود
 • کاربر مهمان
  چه کتاب خوبی
 • کاربر مهمان
  زنده باد صلح
دسترسی سریع